dating 50 Roskilde Web dating albertslund lektiecafé

Kommunerne kan komme med forslag til byer, der skal have et servicecenter med statsligt tilskud.

Et afgørende kriterium skal være, at rejsetiden forkortes mærkbart i forhold til transporttiden ind til større byer med eksisterende servicetilbud.

Det har drænet flere småbyer for det liv, der har fyldt hovedgaden i dagligdagen, og det har bidraget til affolkningen og landdistrikternes forfald.

SF vil genetablere den lokale velfærd sammen med liv og nærhed i lokalmiljøet.

Finansiering og etablering For at etablere disse centre afsættes 2 mio. årligt til hvert center, hvoraf staten betaler det halve.

Borgercentrene kan oplagt etableres i offentlige bygninger som rådhuse, politistationer, stationsbygninger, retsbygninger og lignende, som har stået tomme, siden reformerne trådte i kraft.

Og samtidig kan det få positiv virkning på forebyggelse af stress og stressrelaterede sygdomme.

Baggrunden for forslaget er gode erfaringer fra Københavns Kommune, hvor SF-borgmester Ninna Thomsen sidste år søsatte et pilotprojekt i sundheds- og omsorgsforvaltningen.Når der ikke er borgere i centret med brug forhjælp, kan medarbejderne løse andre opgaver via ITfor deresarbejdsplads i de større byer.Det skal være muligt at komme til borgercentrene med kollektiv transport.Med dette forslag tager vi et stort skridt i kampen mod social dumping og unfair udenlandsk konkurrence.Jeg håber på bred politisk opbakning til forslaget, siger social dumping-ordfører for Dansk Folkeparti, Claus Kvist Hansen.De to partier vil blandt andet stramme kravene til at køre cabotagekørsel i Danmark, indføre permanente nummerpladescannere ved grænserne og indføre registrering af alle udenlandske firmaer, som kører med gods i Danmark.